Vienuolės puoselėją Tibeto budizmo tradicijas, kurdamos esminius pokyčius

 • Netoli Nepalo sostinės Katmandu įsikūręs Khachoe Ghakyil Ling moterų vienuolynas saugo ir puoselėja Tibeto budizmo mokymą, ritualus bei tradicijas. Paradoksalu, bet prieš kelis dešimtmečius įkurto vienuolyno veikla tuo pačiu žymi epochinius Tibeto budizmo pokyčius.

  Khachoe Ghakyil Ling vienuolyno istorija
  Tibetiečiai laisvai išpažinti savo religiją ir puoselėti tradicijas gali tik tremtyje, nes jų šalį nuo 1949 m. valdo Kinijos liaudies respublika. Pats Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama gyvena ir veikia tremtyje – 1959 m. pabėgęs iš Laso, prieglobstį jis rado Šiaurės Indijoje. Indijoje ir Nepale taip pat įsikūrė tibetiečių bendruomenės, dvasiniai centrai ir senąją kultūrą puoselėjantys vienuolynai. Netoli Nepalo sostinės Katmandu 1969 m. įsteigtas Kopan vienuolynas tapo išskirtiniu budizmo centru, kuris ne tik puoselėjo senąsias Tibeto tradicijas, bet ir atvėrė vienuolystės kelią moterims. Nuo 1979 m. Lamos Yeshe pradėjo leisti ir moterims mokytis budizmo išminties, ritualų ir kitų lig tol tik vienuoliams vyrams patikėtų paslapčių. Moterų vienuolių bendruomenė sparčiai augo ir 1993 m. 80 vienuolių jau įsikūrė pačių moterų pastangų dėka pastatytame Khachoe Ghakyil Ling vienuolyne. Vienuolės surinko visas statyboms reikalingas lėšas bei atliko didžiąją dalį statybos darbų. Vienuolyno bendruomenės sparčiai plečiasi – dabar čia jau gyvena apie 400 moterų iš Tibeto, Nepalo ir Indijos. Didžiausias trukdis spartesnei plėtrai – lėšų stygius, mat vienuolynas pilnai išlaiko visas savo nares.

  Moterys vienuolės Budistinėje tradicijoje

  Pasak legendos, pirmą kartą moterų vienuolystės klausimą spręsti teko dar pačiam Budai. Iš pradžių jis griežtai atmetė tokią idėją, tačiau galiausiai vis tik suteikė vienuolystės šventimus Mahapajapati Gotami – jį užauginusiai mamos seseriai. Savo ruožtu princesė Gotami į vienuolystę įšventino kitas moteris. Karai ir kitos negandos neužilgo nutraukė moterų vienuolystės tradiciją. Vidinės disciplinos (Vinaya-Pitaka) nuostata, kad tik moteris vienuolė gali suteikti vienuolystės šventimus, taip pat komplikavo moterų vienuolystės atgimimą bei sklaidą.
  Svarbus niuansas ir tai, kad budizme nėra skirties tarp vienuolių ir kunigų, tai reiškia, kad visi vienuoliai gali atlikti religinius patarnavimus bei ceremonijas. Ši veikla svarbi ne tik dvasinių ritualų išsaugojimui, bet ir kaip pajamų šaltinis. Moterims nebuvo suteikiami pilni vienuolystės šventimai, leidžiantys mokyti bei atlikti religines ceremonijas, taigi ir galimybės savarankiškai išlaikyti bendruomenę buvo kur kas sudėtingesnės. Pastaraisiais dešimtmečiais moterų emancipacijos procesai paveikė ir Azijos budistinių šalių visuomenes, ko viena iš apraiškų yra atgimstanti, ar, tiksliau, iš naujo besikurianti moterų vienuolystės tradicija.

  Khachoe Ghakyil Ling vienuolyno veikla
  Khachoe Ghakyil Ling vienuolyne moterys gauna platų tiek dvasinį, tiek pasaulietinį išsilavinimą, kuris niekada ankščiau nebuvo prieinamas tibetietėms. Vienuolės mokosi tų pačių dvasinių bei pasaulietinių dalykų, kaip ir vienuoliai Kopan vienuolyne: tibetiečių ir anglų kalbos, matematikos, filosofijos, polemikos, meditacijos, ritualų, mandalų kūrimo, ritualinės muzikos atlikimo ir kitų budizmo dvasinių praktikų. Platus ir visapusiškas išsilavinimas vienuolėms leidžia mokyti budizmo tiesų, o taip pat suteikia daugiau galimybių visapusiškai, tame tarpe ir finansiškai stiprinti savo bendruomenę. Vienuolių veikla griežtai disciplinuota nuo 6.00 valandos ryto iki pat 23.00 valandos. Vienuolės ne tik studijuoja ir meldžiasi, bet ir atlieka visus buities darbus bei prižiūri vienuolyno teritoriją.
  Finansinis aspektas yra itin jautrus bei aktualus, nes vienuolynas suteikia pilną išlaikymą – nuo pastogės, maisto ir rūbų iki medicininių paslaugų. Dėl lėšų stygiaus į vienuolyną ne išsyk priimamos visos norinčios moterys. Dažnai pasitaiko, kad iš Tibeto pabėgusių moterų visas turtas tėra jų vilkimi rūbai, todėl jos pačios negali išsyk prisidėti prie vienuolyno ekonominio pastiprinimo. Kita vertus, besiplečianti bendruomenė deda daug pastangų, kad pakaktų lėšų vienuolyno išlaikymui ir plėtrai. Saugios ateities užtikrinimui buvo įsteigtas specialus maisto fondas, kurio pajamos naudojamos tik vienuolėms pamaitinti. Stabilioms pajamoms užtikrinti 1997 m. Khachoe Ghakyil Ling vienuolyne buvo įkurta smilkalų manufaktūra. Čia vienuolės, sekdamos senąsias Tibeto tradicijas, rankomis gamina smilkalus. Smilkalų gamyboje naudojamos tik natūralios sudedamosios dalys, kurias dovanoja turtinga Himalajų kalnų gamta.
  Khachoe Ghakyil Ling vienuolyno veikla yra puikus įrodymas, kaip prieinamas išsilavinimas gali moterims suteikti galimybes užsitikrinti savarankiškumą, o taip pat įgalinti reikšmingai prisidėti prie budistinės Tibeto kultūros saugojimo ir sklaidos. Khachoe Ghakyil Ling vienuolyne pagamintus smilkalus rasite čia>>>